09/09/2020

Thả giống nuôi sò huyết đạt hiệu quả

Thả giống nuôi sò huyết đạt hiệu quả Thả giống vào nuôi Ngoài tự nhiên sò đẻ vào tháng 7(hoặc tháng 8) đến tháng 11 âm […]
09/09/2020

Kỹ thuật xây dựng bãi nuôi sò huyết

Kỹ thuật xây dựng bãi nuôi sò huyết I. Điều Kiện Bãi Nuôi – Chọn vị trí ít sóng gió và gần cửa sông để xây […]
09/09/2020

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 1

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 1 1. Thời gian sinh sản  Sò huyết là loài nhuyễn thể 2 vỏ thụ […]
27/04/2020

Kỹ thuật cho ốc bươu sinh sản và ươm ốc giống

Kỹ thuật cho ốc bươu sinh sản và ươm ốc giống Sau đây là một số kinh nghiệm trong quá trình thuần dưỡng và cho ốc […]
27/04/2020

Kỹ thuật nuôi lươn không bùn sử dụng thức ăn viên công nghiệp

Kỹ thuật nuôi lươn không bùn sử dụng thức ăn viên công nghiệp Mô hình nuôi Lươn không bùn, sử dụng thức ăn công nghiệp; ngày […]
27/04/2020

Kỹ thuật nuôi lươn không bùn tại nhà

Kỹ thuật nuôi lươn không bùn tại nhà 1. Kỹ thuật xây bồn Do đây là loài động vật máu lạnh nên khi xây dựng bồn […]