09/09/2020

Thả giống nuôi sò huyết đạt hiệu quả

Thả giống nuôi sò huyết đạt hiệu quả Thả giống vào nuôi Ngoài tự nhiên sò đẻ vào tháng 7(hoặc tháng 8) đến tháng 11 âm […]
09/09/2020

Kỹ thuật xây dựng bãi nuôi sò huyết

Kỹ thuật xây dựng bãi nuôi sò huyết I. Điều Kiện Bãi Nuôi – Chọn vị trí ít sóng gió và gần cửa sông để xây […]
09/09/2020

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 1

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 1 1. Thời gian sinh sản  Sò huyết là loài nhuyễn thể 2 vỏ thụ […]
25/07/2020

Tìm hiểu kỹ thuật nuôi đà điểu sinh sản

Tìm hiểu kỹ thuật nuôi đà điểu sinh sản   Trong sản xuất và phát triển mô hình nuôi đà điểu thì giai đoạn nuôi đà […]
25/07/2020

Kỹ thuật nuôi sóc đất sinh sản

Kỹ thuật nuôi sóc đất sinh sản   Nuôi sinh sản (sóc đất) là hình thức ghép đôi, nuôi dưỡng cá thể sóc bố mẹ trong […]
26/07/2020

Hiệu quả kinh tế cao nhờ nuôi chồn hương ở nông hộ

Hiệu quả kinh tế cao nhờ nuôi chồn hương ở nông hộ Kỹ thuật chăn nuôi chồn hương Mô hình chuồng chăn nuôi chồn hương nên […]