09/09/2020

Thả giống nuôi sò huyết đạt hiệu quả

Thả giống nuôi sò huyết đạt hiệu quả Thả giống vào nuôi Ngoài tự nhiên sò đẻ vào tháng 7(hoặc tháng 8) đến tháng 11 âm […]
09/09/2020

Kỹ thuật xây dựng bãi nuôi sò huyết

Kỹ thuật xây dựng bãi nuôi sò huyết I. Điều Kiện Bãi Nuôi – Chọn vị trí ít sóng gió và gần cửa sông để xây […]
09/09/2020

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 1

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 1 1. Thời gian sinh sản  Sò huyết là loài nhuyễn thể 2 vỏ thụ […]
23/07/2020

Hạt giống và những yếu tố kỹ thuật bạn cần biết về chúng

Hạt giống và những yếu tố kỹ thuật bạn cần biết Hạt giống là yếu tố đầu tiên bạn cần phải có nếu muốn trồng bất […]
23/07/2020

4 tiêu chí lựa chọn giống cây trồng hiệu quả nhất

4 tiêu chí lựa chọn giống cây trồng hiệu quả Giống cây là một trong những yếu tố quan trọng có tính quyết định rất lớn đến […]