03/08/2020

Quản lý nồng độ Amoniac trong môi trường nuôi trồng thủy sản

Quản lý nồng độ Amoniac trong môi trường nuôi trồng thủy sản Duy trì chất lượng nước và ổn định các thông số nước là một […]
03/08/2020

Quản lý thức ăn trong ao nuôi tôm sú thâm canh

Quản lý thức ăn trong ao nuôi tôm sú thâm canh Trong nuôi tôm sú thâm canh, thức ăn tự nhiên chỉ có vai trò nhất […]
03/08/2020

Khắc phục hiện tượng tôm lội hiệu quả

Khắc phục hiện tượng tôm lội hiệu quả Tôm lội là hiện tượng tôm kéo thành đàn, bơi lội xung quanh bờ, tôm kém ăn. Hiện […]
03/08/2020

Quản lý nồng độ Amoniac trong môi trường nuôi trồng thủy sản

Quản lý nồng độ Amoniac trong môi trường nuôi trồng thủy sản Duy trì chất lượng nước và ổn định các thông số nước là một […]
04/08/2020

Tiềm năng của con trai trong việc phát hiện môi trường nước bị nhiễm khuẩn

Tiềm năng của con trai trong việc phát hiện môi trường nước bị nhiễm khuẩn Con trai và hai mảnh vỏ là các thiết bị lọc […]
04/08/2020

Tập trung phòng bệnh trên tôm nuôi nước lợ

Tập trung phòng bệnh trên tôm nuôi nước lợ Đây là những giải pháp trọng tâm mà các nhà nghiên cứu, khoa học đưa ra tại […]
04/08/2020

Điều trị bệnh cong thân, đục cơ trên tôm

Điều trị bệnh cong thân, đục cơ trên tôm Hỏi: Tôm thẻ nuôi được 20 ngày tuổi, trên tôm thấy phần mô cơ chạy dọc cơ […]
04/08/2020

Nucleotide giúp tôm thẻ chống chọi stress amoniac

Nucleotide giúp tôm thẻ chống chọi stress amoniac Bổ sung nucleotide (guanosine monophosphate) vào thức ăn giúp tôm thẻ tăng trưởng tốt, tăng tỉ lệ sống, […]
04/08/2020

Tăng trưởng bù ở tôm thẻ sau bất lợi về nhiệt độ và dinh dưỡng

Tăng trưởng bù ở tôm thẻ sau bất lợi về nhiệt độ và dinh dưỡng Đánh giá tăng trưởng bù ở tôm thẻ trong hệ thống […]
05/08/2020

Bệnh đen mang trên tôm sú, tôm thẻ, tôm hùm

Bệnh đen mang trên tôm sú, tôm thẻ, tôm hùm Bài viết cung cấp nguyên nhân bệnh đen mang trên tôm và biện pháp điều trị. […]
05/08/2020

Mô hình thích hợp để ương ấu trùng tôm sú

Mô hình thích hợp để ương ấu trùng tôm sú Nghiên cứu này của Lê Quốc Việt và Trần Ngọc Hải 2018 nhằm xác định mô […]
05/08/2020

Ảnh hưởng của thay đổi độ mặn đến tăng trưởng tôm sú giống

Ảnh hưởng của thay đổi độ mặn đến tăng trưởng tôm sú giống Nghiên cứu được Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ thực hiện nhằm […]