Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 2
09/09/2020
Kỹ thuật xây dựng bãi nuôi sò huyết
09/09/2020

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 1

1. Thời gian sinh sản 

Sò huyết là loài nhuyễn thể 2 vỏ thụ tinh ngoài, giới tính của chúng có thể phân biệt dựa vào màu sắc của bộ phận sinh dục, ở con cái là màu vàng cam, còn ở con đực bộ phận này có màu vàng nhạt.

Sò huyết thành thục và có khả năng sinh sản khi được hai năm tuổi.

Thời gian sinh sản của chúng không giống nhau nhất là khi được nuôi tại các vùng duyên hải khác nhau.

Ví dụ : Sò nuôi ở tỉnh Sơn Ðông có thời gian sinh sản từ tháng 7 đến tháng 9, tỉnh Chiết Giang : tháng 7 – 10, Phúc Kiến : tháng 8 -11 và Quảng Ðông là tháng 8 đến tháng 12.

Trong một năm, chúng có khả năng sinh sản nhiều lần.

Trứng do con cái đẻ ra sẽ được con đực thụ tinh, thời gian này kéo dài tới 15 -20 ngày.

Trung bình một con cái (chiều dài 3cm) một lần đẻ được 3,4 triệu trứng.

Trứng đã được thụ tinh sẽ nở trong môi trường nước biển, ấu trùng sò huyết ban đầu sống bằng cách ăn các sinh vật phù du trong nước biển, khi đã lớn hơn chúng di chuyển xuống sống ở tầng đáy.

2. Chọn giống  
2.1 Vùng biển 

Sò tự nhiên chủ yếu phân bố tại các vùng vịnh vừa và nhỏ có thuỷ triều lên xuống.

Phát triển mạnh nhất tại những vùng vịnh lớn nhưng cửa vịnh nhỏ.

Sò huyết thường sống nông, thích hợp với điều kiện sống tĩnh, chất nước ổn định.

2.2 Nhiệt độ và độ mặn của nước

Sò huyết có thể sống ở môi trường có nhiệt độ dao động từ 0 -35oC, nhiệt độ thích hợp nhất là 15 -30oC.

Nhiệt độ cao hơn 40oC hoặc thấp dưới – 2oC đều khiến sò bị chết.  Ðộ mặn phù hợp là 6,5 -29 .

Ðộ mặn của nước thấp hơn 3,8 hoặc cao hơn 33 sẽ ảnh hưởng tới sức sống của sò, thậm chí khiến sò bị chết.

2.3 Chất đáy

Sò huyết ưa sống ở vùng bùn cát, bằng phẳng, bề mặt mềm, mịn.

Bảng điều tra dưới đây cho thấy sò thích sống nhất ở nơi có chất đáy là bùn cát, thứ đến là bùn nhão, sống ít hoặc không sống tại nơi có chất đáy nhiều cát ít bùn.

Chất đáy  Tỉ lệ (100%) Số lượng sò sống được  con/m2
Bùn Cát
Bùn nhão 90 10 61
Bùn cát 70 30 831
Cát bùn 20 80
Cát bùn 30 70 5

 

2.4 Thuỷ triều

Sò có thể sống tại cả ba khu vực : Nơi có thuỷ triều cao, thuỷ triều vừa và thuỷ triều thấp.

Nhưng số lượng của sò huyết tại ba khu vực này rất khác nhau.

Theo điều tra của nhóm tác giả thì khu vực thuỷ triều vừa và thấp có sò huyết sống nhiều hơn cả.

Thuỷ triều cao Thuỷ triều vừa Thuỷ triều thấp
0 165 395
5 831 95
89 61 12
45 203 285

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.