09/09/2020

Thả giống nuôi sò huyết đạt hiệu quả

Thả giống nuôi sò huyết đạt hiệu quả Thả giống vào nuôi Ngoài tự nhiên sò đẻ vào tháng 7(hoặc tháng 8) đến tháng 11 âm […]
09/09/2020

Kỹ thuật xây dựng bãi nuôi sò huyết

Kỹ thuật xây dựng bãi nuôi sò huyết I. Điều Kiện Bãi Nuôi – Chọn vị trí ít sóng gió và gần cửa sông để xây […]
09/09/2020

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 1

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 1 1. Thời gian sinh sản  Sò huyết là loài nhuyễn thể 2 vỏ thụ […]
08/08/2020

THU MUA PHẾ LIỆU TẠI TPHCM

THU MUA PHẾ LIỆU TẠI TPHCM   Thumua-phelieu.com là đơn vị thu mua phế liệu cấp 1 ở TPHCM, việc thực hiện thu mua phế liệu […]
12/08/2020

THU MUA PHẾ LIỆU TẠI TPHCM GIÁ CAO

THU MUA PHẾ LIỆU TẠI TPHCM GIÁ CAO   Thumua-phelieu.com là đơn vị thu mua phế liệu giá cao cấp 1 ở TPHCM, việc thực hiện […]
12/08/2020

THU MUA PHẾ LIỆU TẠI TPHCM TẬN NƠI

THU MUA PHẾ LIỆU TẠI TPHCM TẬN NƠI   Thumua-phelieu.com là đơn vị thu mua phế liệu tận nơi cấp 1 ở TPHCM, việc thực hiện […]
13/08/2020

THU MUA PHẾ LIỆU TẠI TPHCM TẬN NƠI

THU MUA PHẾ LIỆU TẠI TPHCM TẬN NƠI   Thumua-phelieu.com là đơn vị thu mua phế liệu giá cao, tận nơi cấp 1 ở TPHCM, việc […]