09/09/2020

Thả giống nuôi sò huyết đạt hiệu quả

Thả giống nuôi sò huyết đạt hiệu quả Thả giống vào nuôi Ngoài tự nhiên sò đẻ vào tháng 7(hoặc tháng 8) đến tháng 11 âm […]
09/09/2020

Kỹ thuật xây dựng bãi nuôi sò huyết

Kỹ thuật xây dựng bãi nuôi sò huyết I. Điều Kiện Bãi Nuôi – Chọn vị trí ít sóng gió và gần cửa sông để xây […]
09/09/2020

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 1

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 1 1. Thời gian sinh sản  Sò huyết là loài nhuyễn thể 2 vỏ thụ […]
13/01/2020

Tác hải của thói quen thức khuya

TÁC HẠI CỦA THÓI QUEN THỨC KHUYA Thói quen thức khuya, ngủ trễ thúc đẩy cơ thể tăng hoạt động trao đổi chất. gây căng thẳng. […]
14/01/2020

Cách giữ đôi mắt sáng

Giữ đôi mắt sáng. Tại sao?  Giữ đôi mắt sáng là nhiệm vụ ưu tiên đối với người muốn có sức khỏe tốt. Đôi mắt là “cửa sổ […]