13/08/2020

Kỹ thuật nuôi cua biển thương phẩm

Kỹ thuật nuôi cua biển thương phẩm 1 . Đặc tính cơ bản Tính ăn Cua biển là loài ăn tạp nghiên về động vật. Giai đoạn ấu […]
13/08/2020

Thực hiện thành công mô hình ương tôm hùm bông trong lồng

Thực hiện thành công mô hình ương tôm hùm bông trong lồng năm 2014 Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư (KNKN) Bình Định phối hợp với […]
13/08/2020

Mô hình nuôi cua biển thương phẩm đạt hiệu quả cao

Mô hình nuôi cua biển thương phẩm đạt hiệu quả cao Mục tiêu của mô hình nuôi cua biển  nhằm giúp người dân tiếp cận các […]
06/08/2020

Sử dụng đồng trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt và ao 

Sử dụng đồng trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt và ao Đồng có thể được sử dụng để kiểm soát tảo trong ao nuôi, bao […]
06/08/2020

Dinh dưỡng cho ấu trùng tôm để đạt hiệu quả

Dinh dưỡng cho ấu trùng tôm để đạt hiệu quả Một nguồn cung cấp hậu ấu trùng (PL) chất lượng cao là một yêu cầu cần […]
06/08/2020

Ảnh hưởng Sterol với tỷ lệ sinh trưởng và sống của tôm

Ảnh hưởng Sterol với tỷ lệ sinh trưởng và sống của tôm Tóm tắt Bể nuôi thủy sản được sử dụng cho việc thử nghiệm tỷ […]
06/08/2020

An toàn sinh học cho ao nuôi tôm

An toàn sinh học cho ao nuôi tôm Tóm tắt: Vì sự lan rộng toàn cầu của virus ảnh hưởng đến trại tôm, nên an toàn […]
06/08/2020

Nhu cầu dinh dưỡng cho tôm thẻ chân trắng

Nhu cầu dinh dưỡng cho tôm thẻ chân trắng Qua khảo sát về hàm lượng dinh dưỡng trong các loại thức ăn công nghiệp nuôi tôm […]
06/08/2020

Lưu ý khi nuôi tôm mùa mưa để đạt hiệu quả

Lưu ý khi nuôi tôm mùa mưa để đạt hiệu quả Vào mùa mưa, các yếu tố môi trường ao nuôi có thể bị thay đổi […]
06/08/2020

Các bệnh nhiễm khuẩn ở tôm và cách quản lý

Các bệnh nhiễm khuẩn ở tôm và cách quản lý A/ Các bệnh nhiễm khuẩn ở tôm và cách quản lý 1/ Vibrio và các bệnh […]
06/08/2020

Bốn không trong phòng chống dịch bệnh cho tôm

Bốn không trong phòng chống dịch bệnh cho tôm Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên tôm nuôi trong đầu vụ 1 năm […]
06/08/2020

Vài điều lưu ý khi chuẩn bị ao và thả giống tôm chân trắng 

Vài điều lưu ý khi chuẩn bị ao và thả giống tôm chân trắng Dùng vôi rải đều trên mặt đáy ao vào bờ ao Tại […]