12/08/2020

Kĩ thuật ương tôm he Nhật Bản đạt hiệu quả

Kĩ thuật ương tôm he Nhật Bản đạt hiệu quả 1. Chuẩn bị nước thả ấu trùng (nauplius) Nước được cấp trước khi thả ấu trùng […]
12/08/2020

Tôm he – Các bệnh thường gặp  

Tôm he – Các bệnh thường gặp Các bệnh thường gặp trên tôm He: 1. Bệnh đen mang Nguyên nhân: Bệnh này thường do nền đáy […]
12/08/2020

Tôm he – Hướng dẫn nuôi trồng 

Tôm he – Hướng dẫn nuôi trồng Hướng dẫn nuôi tôm He: Nuôi tôm He có thể nuôi theo nhiều cách khác nhau như: nuôi trong […]
05/08/2020

Thay vì chọn đực, nuôi tôm càng xanh toàn cái có hiệu quả 

Thay vì chọn đực, nuôi tôm càng xanh toàn cái có hiệu quả Israel phát triển kỹ thuật nuôi tôm càng xanh toàn cái, thích hợp […]
05/08/2020

Kinh Nghiệm Ương Tôm Càng Xanh

Kinh Nghiệm Ương Tôm Càng Xanh Chuẩn bị ao nuôi tôm càng: Ao nuôi được vét bùn sạch, chiều sâu khoảng 2,5m, chiều rộng và dài […]
05/08/2020

Đánh Thức Nguồn Lợi Tôm Càng Xanh

Đánh Thức Nguồn Lợi Tôm Càng Xanh Tôm càng xanh là loài thủy sản không xa lạ với người dân Cà Mau. Từ khi chuyển dịch […]
05/08/2020

Một Số Bệnh Thường Gặp Trong Sản Suất Tôm Càng Xanh Giống

Một Số Bệnh Thường Gặp Trong Sản Suất Tôm Càng Xanh Giống Tôm càng xanh (TCX) Macrobrachium là loài giáp xác sống và phát triển chủ […]
05/08/2020

Nuôi Giữ Tôm Càng Xanh Qua Đông

Nuôi Giữ Tôm Càng Xanh Qua Đông Nhiệt độ thích hợp cho tôm càng xanh sinh trưởng và phát triển 22 – 230C, thích hợp nhất […]
05/08/2020

Một số loại bệnh trên tôm càng xanh

Một số loại bệnh trên tôm càng xanh Bệnh Đốm Nâu Hay Bệnh Ăn Mòn Phụ Bộ Bệnh thường xảy ra sau khi nuôi 2-3 tháng […]
05/08/2020

Lưu ý khi nuôi tôm càng xanh trong ao đất

Lưu ý khi nuôi tôm càng xanh trong ao đất Tôm càng xanh: Có thể ươm bằng ao đất, ươm trong bể xi măng hoặc vải […]
05/08/2020

Mô hình nuôi tôm càng xanh kết hợp rong gai

Mô hình nuôi tôm càng xanh kết hợp rong gai Mô hình nuôi ghép tôm càng xanh với rong gai cho hiệu quả kinh tế và […]
05/08/2020

Nguyên Nhân Tôm Càng Xanh Không Lột Vỏ

Nguyên Nhân Tôm Càng Xanh Không Lột Vỏ Tôm và các loài giáp xác khác đều lột vỏ để tăng trưởng. Trường hợp tôm càng xanh […]