09/09/2020

Thả giống nuôi sò huyết đạt hiệu quả

Thả giống nuôi sò huyết đạt hiệu quả Thả giống vào nuôi Ngoài tự nhiên sò đẻ vào tháng 7(hoặc tháng 8) đến tháng 11 âm […]
09/09/2020

Kỹ thuật xây dựng bãi nuôi sò huyết

Kỹ thuật xây dựng bãi nuôi sò huyết I. Điều Kiện Bãi Nuôi – Chọn vị trí ít sóng gió và gần cửa sông để xây […]
09/09/2020

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 1

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 1 1. Thời gian sinh sản  Sò huyết là loài nhuyễn thể 2 vỏ thụ […]
09/09/2020

Thả giống nuôi sò huyết đạt hiệu quả

Thả giống nuôi sò huyết đạt hiệu quả Thả giống vào nuôi Ngoài tự nhiên sò đẻ vào tháng 7(hoặc tháng 8) đến tháng 11 âm […]
09/09/2020

Kỹ thuật xây dựng bãi nuôi sò huyết

Kỹ thuật xây dựng bãi nuôi sò huyết I. Điều Kiện Bãi Nuôi – Chọn vị trí ít sóng gió và gần cửa sông để xây […]
09/09/2020

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 1

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 1 1. Thời gian sinh sản  Sò huyết là loài nhuyễn thể 2 vỏ thụ […]
09/09/2020

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 2

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 2 3. Gây giống bán nhân tạo   Hiện nay, việc gây giống nhân tạo tuy […]
09/09/2020

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 3

Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết – Phần 3 4. ương nuôi sò giống  Là chỉ quá trình ương sò giống từ giai […]
15/08/2020

Kỹ Thuật Sản Xuất Cua Giống (Phần 3)

Kỹ Thuật Sản Xuất Cua Giống (Phần 3) IV. Ương nuôi ấu trùng thành cua bột 1 Công việc ương nuôi ấu trùng Zoea 1 thành […]
15/08/2020

Kỹ Thuật Sản Xuất Cua Giống Phần 4 

Kỹ Thuật Sản Xuất Cua Giống Phần 4 V. Ương nuôi cua bột thành cua giống 1. Chuẩn bị ao Giai đoạn này chỉ nên ương […]
15/08/2020

Kỹ Thuật Nuôi Cua Lột Đạt Hiệu Quả

Kỹ Thuật Nuôi Cua Lột Đạt Hiệu Quả Ao nuôi Ao nuôi cua lột có kích cỡ nhỏ (100-200m2), hình chữ nhật nhưng độ rộng ao […]
15/08/2020

Kỹ thuật chi tiết trồng củ riềng cho hiệu quả cao

Kỹ thuật chi tiết trồng củ riềng cho hiệu quả cao   Cây riềng gồm 2 giống là củ riềng trắng và củ riềng đỏ, cây […]